Zaprojektuj dobry plac zabaw

od 8 kwietnia do 30 maja 2022
Rondo Sztuki

Miejskie przestrzenie publiczne, w tym place zabaw, pełnią wiele funkcji, ponieważ służą różnym grupom odbiorców: nie tylko dzieciom i ich opiekunom, ale także seniorom, młodzieży czy osobom ze specjalnymi potrzebami. Projektując takie przestrzenie należy wziąć pod uwagę nie tylko kwestie związane z funkcjonalnością, bezpieczeństwem i estetyką, ale także wykorzystać możliwości, jakie wiążą się z kreowaniem nowego miejsca w obszarze wspierania integracji, budowania wspólnoty, przeciwdziałania wykluczeniu, zachęcenia do aktywnego wypoczynku. 

Zmieniają się także procesy tworzenia i zarządzania przestrzenią publiczną, coraz więcej działań ma charakter wspólnotowy i oddolny, a szczególną rolę odgrywają działania partycypacyjne. 

Jeżeli współtworzysz przestrzeń rekreacji, zawierającą elementy placu zabaw – skorzystaj z prezentowanego na wystawie narzędzia – infografiki, które pozwoli Ci stworzyć ramy dla Twojego projektu oraz wyposaży Cię w wiedzę o tym, kogo warto zaprosić do zespołu.

Zaproponowany scenariusz działań ma na celu poprawę doświadczeń osób korzystających z placów zabaw oraz wzmocnienie przywiązania do miejsca przez jego społeczność. 

 

Wystawa „Zaprojektuj dobry plac zabaw” stanowi podsumowanie części projektu badawczego „Projektowanie dla tożsamości. Badanie porównawcze wybranych otwartych przestrzeni publicznych z elementami placu zabaw w Katowicach i Lublanie”, realizowanego przez Bartłomieja Nawrockiego, dr hab. Mateja Nikšiča oraz dr Annę Pohl.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, 2022


Wystawę można zobaczyć w holu galerii.