UTOPIE/DYSTOPIE. PRZYSZŁOŚĆ MIASTA

od 24 czerwca do 25 lipca 2022
Rondo Sztuki

Otwarcie: 24.06.2022 godz. 18.00

Kuratorzy: Irma Kozina, Adrian Chorębała  

 

Zgodnie z przewidywaniami badaczy, w 2050 roku populacja w miastach wzrośnie do 68 %. Procesy urbanizacyjne nabiorą szczególnego przyśpieszenia w Azji i Afryce, jednak miasta europejskie również przeżywać będą pewną destabilizację, wynikającą z potrzeby otwarcia się na różnego rodzaju migracje oraz niezaistniałe wcześniej przemiany społeczne i kulturowe. Chociaż nie wszystkie z nadchodzących zjawisk są obecnie na tyle widoczne, by można je było opisać lub kontrolować, pewne przeobrażenia stają się już dzisiaj ewidentne, wymuszając konstruowanie strategii łagodzących negatywne efekty spodziewanych przemian.

 

Symptomy zapowiadające redefinicję miasta pojmowanego zarówno jako postpolis, jak też postcivitas obecne są w licznych narracjach formułowanych przez współczesnych artystów i projektantów, posługujących się rozmaitymi mediami w celu komunikowania utopijnych vel dystopijnych wizji miast przyszłości.

 

Wystawa, zatytułowana "Utopie/Dystopie. Przyszłość Miasta", stawia sobie za cel prezentację tego rodzaju wizji, wykreowanych przez -wskazanych przez kuratorów - doktorantów studiów środowiskowych, które przez kilka ostatnich lat prowadzono na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

 

Intencją organizatorów ekspozycji jest zaproszenie uczestników wspomnianych studiów  oraz artystów działających w sztuce i projektowaniu do wykonania dzieł oscylujących wokół sześciu obszarów, zarysowanych jako pola semantyczne wyznaczające zagadnienia stanowiące punkt wyjścia do poszczególnych działań projektowych i artystycznych:


1) mieszkanie w mieście (domy, przestrzenie publiczne i półpubliczne, tereny rekreacji, kwartały rozrywki, miasto jako urbs, miasto w sieci, cyberprzestrzeń, VR, AR);

 

   2) człowiek w mieście (antropofilia, antropofobia, antropocentryzm, mizantropia, gender, transgender, transhumanizm, wizje "nowego człowieka", cyborg, antropohologram, humanoid, robot, bot, nanobot, AI, postczłowiek, ludzki relikt,  etc);

 

3) przyroda w mieście (flora, fauna, permakultura, rolnictwo wertykalne, akwaponika, aeroponika, hydroponika, ekologia, rozwój zrównoważony, utylizacja odpadów, koncepcja "cradle to cradle" etc.);


4) relacje (związki międzyludzkie, relacje przestrzenne, społeczeństwo, kultura, tożsamość, alienacja, więź, komunikacja, transport, sieci połączeń, Internet, kłącza, dezintegracja, segmentacja, organizacja, dezorganizacja, ekskluzywność, inkluzywność itp.);

 

5) edukacja i praca (dydaktyka instytucjonalna, autodydaktyka, performatywność zawodowa, przystosowanie, zarobkowanie, samorealizacja, wegetacja, dehumanizacja, postkapitalizm, korporacjonizm etc.);

 

6) horror metafizyczny w mieście (religia, zabobon, mit, absolut, transcendencja, rekonstrukcjonizm, szamanizm, świadomość postmortalna, skanowanie jaźni, transgresyjność etc).

 

 

 

Artystki / artyści biorący udział w wystawie:

Joanna Ambroz Lewandowska
Lena Achtelik
Michalina Bigaj
Antonina Konopelska
Agata Szymanek
Max Brueck
Maciej Cholewa
Mateusz Kokot
Martyna Piątek
Marek Pośpiech
Dominik Ritszel
Bartłomiej Rybak
Jerzy Rupik
Tomasz Strojecki   

     

       Partner wystawy: Miasto Katowice