Sygnał dobra

od 30 września do 10 listopada 2022
Rondo Sztuki

artystki i artyści:
Luka Cvetkovic, Ane Hjort Guttu, Karolina Konopka, Jan Kowal, Karolina Pawelczyk, Marta Romankiv, Selma Selman, Alicja Wysocka

kuratorki:
Tomek Pawłowski-Jarmołajew, Vera Zalutskaya

Inspiracją projektu Sygnał dobra jest wątek z powieści “Kwiat Kalafiora” Małgorzaty Musierowicz. Główna bohaterka książki, Gabrysia Borejko, zakłada grupę ESD - Eksperymentalny Sygnał Dobra, czyli towarzystwo dyskusyjne, mające badać wpływ uśmiechu na innych ludzi. Główną motywacją do powołania grupy była refleksja na temat atmosfery, jaka panowała ówcześnie na (poznańskich) ulicach, obserwacja smutku, apatii, jaką dzieci widziały na twarzach ludzi oraz chęć wpłynięcia na tę sytuację, drobnej zmiany w mikro, międzyludzkiej skali. Dzisiaj przykład ten może być potraktowany jako jeden z możliwych modeli funkcjonowania sztuki.

Wystawa Sygnał dobra skupia się na strategiach artystycznych, bazujących na przekształcaniu krytycznego punktu widzenia w pozytywne działanie. To zbiór gestów, których podstawą jest kontakt między ludźmi, artystkami, artystami i innymi istotami. Prezentowane prace artystek i artystów z Polski, Ukrainy, Serbii, Bośni i Hercegowiny oraz Norwegii łączy impuls wspólnototwórczy, który pozwala na przełamywanie barier, powstałych wskutek rozmaitych procesów politycznych i historycznych. Mierząc się z problemami związanymi m.in. z pamięcią historyczną, katastrofą klimatyczną, kapitalizacją instytucji publicznych, wzrostem poczucia zagrożenia i lęku w społeczeństwie, czy marginalizacją, artystki i artyści tworzą nowe, kojące idee i gesty wsparcia. Często ich podstawą są proste działania, bliskie dziecięcej zabawie, wręcz naiwne w porównaniu z chłodnym racjonalizmem, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Właśnie ta zadziwiająca prostota fantazji i marzeń o lepszych sposobach funkcjonowania w świecie jest wątkiem przewodnim wystawy Sygnał dobra.