DESIGN32

od 21 kwietnia do 21 maja
Rondo Sztuki

21.04-21.05.2023
Otwarcie: 21.04, godz. 13.00

Jak opowiedzieć design? Języki młodego projektowania.

Design 32 stanowi przegląd tego, co najciekawsze w polskim młodym projektowaniu nauczanym w ośmiu publicznych uczelniach artystycznych w Polsce. Każda z nich ma inny program kształcenia, co przekłada się na szerokie spektrum tematów i wielotorowość myśli projektowej oraz bogactwo form. Jednocześnie konkurs i wystawa Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych pokazuje specyficzny język młodego designu. Język będący wypadkową odmiennych charakterów uczestników oraz ich sposobów postrzegania świata, język, w którym funkcjonalność przeplata się z estetyką, a poczucie humoru pozwala odczarować często trudne tematy. Design 32 co roku bada puls młodego projektowania, ,,wyłapuje’’ tendencje i trendy oraz daje szansę na pokazanie się mocnym osobowościom.

We wszystkich edycjach zgłoszone dyplomy staramy się łączyć w pewne grupy tematyczne, chcąc tak naprawdę stworzyć swego rodzaju mapę pozwalającą rozpoznać to, co w danym momencie interesuje młodych projektantów, co wydaje im się godne refleksji i przekształcenia tego w konkretny produkt lub określoną koncepcję. Każda odsłona przeglądu, a tym samym każdy zestaw prac zawsze budzi różnego rodzaju emocje i co ważne pokazuje mocno aktywną stronę designu – projektowania wyczulonego na nawet najdrobniejsze zmiany i odchylenia.

Oczywiście przedmiotem rozważań dyplomantów nie zawsze są tematy nowe. Bardzo często pojawiają się te, które urosły do rangi problemów, które wciąż próbujemy oswoić. Projektanci wskazują tu gotowe rozwiązania bądź koncepcje umożliwiające ich znalezienie. Każda odsłona Design 32 jest więc swego rodzaju opowieścią – narracją stworzoną na podstawie różnych koncepcji i odmiennych spojrzeń na dany temat – wreszcie napisaną przy pomocy odrębnego języka.

Miejsca dostępne. Język przestrzeni

Co roku młodzi projektanci i projektantki mierzą się ze zjawiskiem znalezienia nowej funkcji dla istniejących już miejsc lub przestrzeni. W tej edycji Adrianna Piotrowska (ASP Gdańsku) w swojej pracy łączy wątki historyczne z problematyką zieleni w mieście. Agata Werochowska (ASP Gdańsk) poprzez zaprojektowanie wnętrz do warsztatów artystycznych w Pałacu Brühla w Brodach pokazuje z kolei jak zrewitalizowana przestrzeń może być początkiem dobrej zmiany, zaś Martyna Miłowska (AS Szczecin) przenosi doświadczenia historyczne w wyobrażeniową sferę zaświatów. Wirtualna rzeczywistość łączy tu poezję z proksemiką. Joanna Wojtaszek (ASP Wrocław) stawia natomiast na projektowanie zrównoważone spajające wątki proekologiczne i estetyczne z lokalnością, a Kamila Raeder (ASP Gdańsk) pokazuje jak ważnym miejscem dla Gdyni jest port i jak za pomocą funkcjonalnie zaprojektowanego statku wycieczkowego można na nowo połączyć go z miastem.

Język ironii

Czy można projektować poprzez przewrotność? W tym roku kilka dyplomów wyróżnia się specyficznym poczuciem humoru, które zwraca uwagę na ważne zagadnienia dotyczące życia społecznego. Konrad Rószkowski (ASP Gdańsk) pokazuje zjawisko skrajnie pesymistycznych odbiorców – doomerów, a więc ludzi wierzących w nadchodzącą zagładę ludzkości. Stworzony przez niego dystopijny magazyn „Sztos” prezentuje w pełnej krasie (poprzez treść i formę) filozofię destrukcji planety przez człowieka. W podobnym tonie przekory Anna Kniejewska (ASP Kraków) w dyplomowym cyklu plakatów poprzez antymotywacyjną formułę krytykuje współczesne społeczeństwo kapitalistyczne nastawione na ciągły wzrost i sukces. Krzysztof Stępniewski (ASP Warszawa) w swojej pracy dyplomowej walczy natomiast ze stereotypem męskości. Jego instalacja jest niezgodą na wizerunek „prawdziwego mężczyzny”, a zestawienie form graficznych z malarstwem daje nieoczywisty efekt.

Język ciała. Język zmysłowości. Język tożsamości.

Motywem od lat stale obecnym wśród dyplomów biorących udział w konkursie Design 32 jest szerokie spektrum tematów związanych z cielesnością. W tym roku Marta Jagoda-Błaszczak i Oliwia Michniewska (ASP Katowice) swój dyplom dedykowały osobom z niepełnosprawnością fizyczną (OzN), projektując narzędzie do poszukiwania nieswoistych stref erogennych dla ludzi z zaburzeniami czucia. Za pomocą biblioteki symboli użytkownicy mogą tworzyć kolaże w wersji cyfrowej, a narzędzie daje możliwość wizualnego mapowania ciała i opowiadania o własnej seksualności. Następnie Karolina Kruszewska (ASP Katowice) stworzyła zestaw do edukacji seksualnej osób niewidomych, który powstał w odpowiedzi na problem niedostosowania tego typu produktów rynkowych do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku. Z kolei dyplom Pawła Szlotawy (ASP Łódź) w ciekawy i nietuzinkowy sposób, poprzez zestaw unikatowej identyfikacji graficznej pokazuje różnorodność kultury queer. W kręgu zainteresowania znalazł się również aspekt medyczny – został on poruszony przez Jakuba Garstkiewicza (UAP Poznań), który jest autorem projektu zaopatrzenia protetycznego kończyny dolnej wspierającego uprawianie sportów wodnych. Zwraca nim uwagę na fakt, że pomimo ogromnego rozwoju technologicznego wciąż istnieją niezagospodarowane obszary protetyki mającej ułatwić funkcjonowanie człowiekowi w każdej dziedzinie życia.

Język produktu

Design 32 przynosi co roku nieszablonowe rozwiązania z dziedziny projektowania produktu. Nowe podejście do rzemiosła wyraża się zarówno w innowacyjności, jak i szacunku do tradycji. Agnieszka Bujas (ASP Kraków) w swoim dyplomie pokazuje, że można łączyć wiele funkcji siedziska w jednym produkcie, dedykowanym seniorom, którzy na co dzień wybierają odpoczynek zamiast ruchu. Maria Talaga (ASP Kraków) natomiast projektując stanowisko pracy, stawia na aspekt praktyczny, estetyczny i proksemiczny, proponując rozwiązanie modułowe. Zestaw mebli stworzyły także Anna Szymska i Aleksandra Kozienko (ASP Warszawa) opierając go na modułowości i związanej z tym łatwości dostosowania przestrzeni do własnych potrzeb. Natomiast Marlena Norowska (ASP Warszawa) w swojej pracy pokazuje, że forma niskich siedzisk funkcjonuje w różnych kręgach kulturowych i niesie ze sobą odmienne znaczenia. Prezentowana kolekcja nawiązuje do czterech wyróżnionych przez autorkę przedmiotów: pniaka, ryczki, stołka mleczarza i stołka mieszczańskiego. Zuzanna Spaltabaka (ASP Warszawa) próbuje z kolei przełamać skojarzenia z dawnymi technikami rzemieślniczymi, takimi jak intarsja, haft czy witraż, a Mariia Dunaiska (ASP Wrocław) nadaje produktowi, którym jest parapet wiele funkcji: możliwość samodzielnego hodowania kiełków, przedłużanie życia roślin w donicach ze stałym dostępem do wody, nawilżanie powietrza, suszenie naczyń, suszenie produktów spożywczych. Dyplom Zuzanny Mażul (ASP Wrocław) to zaś projekt interaktywnego obiektu wspomagającego umiejętności radzenia sobie ze stresem. Urządzenie pomaga zrelaksować się za pomocą ćwiczeń oddechowych.

Język emocji

Projektantki i projektanci nie zapominają także o potrzebach związanych z emocjami i zdrowiem psychicznym. Zuzanna Mażul (ASP Wrocław) w ramach dyplomu stworzyła interaktywny obiekt wspierający rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem – powstało urządzenie pomagające się zrelaksować za pomocą wykonywanych ćwiczeń oddechowych. Małgorzata Kostacińska (UAP Poznań) w swojej pracy prezentuje zestaw wspomagający prowadzenie terapii z osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera. Celem projektu stało się uwzględnienie potrzeb seniorów w różnym stadium choroby. Barbara Rydz (ASP Łódź) zainspirowana zasadą działania testu plam atramentowych Hermanna Rorschacha pokazuje natomiast, jak za pomocą kolekcji ubrań radzić sobie z emocjami, a Marianna Lamenta (ASP Łódź) zaprojektowała na bazie materiałów organicznych oraz mosiądzu biżuterię inspirowaną dysfunkcjami psychicznymi.

Język wizualny/Język relacji

Wzajemne korelacje pomiędzy tym, co wizualne i sensualne i pomiędzy tym, co współczesne i minione również pozostają w obszarze zainteresowań wielu adeptów i adeptek sztuki designu. Wątki te podejmuje między innymi praca Julii Bartczak (ASP Łódź), która zaprojektowała zestaw obiektów wizualno-dotykowych, próbując w ten sposób rozwiązać problem dostępności i przemian nowych przestrzeni za pomocą dotyku. Tymczasem Magdalena Kurek (ASP Kraków) pokazała jak użyć motywów z bogatego dziedzictwa oraz barwnego folkloru Małopolski w działaniach promocyjnych. Sebastian Zakrzewski (AS Szczecin) stworzył z kolei system identyfikacji wizualnej zachęcający odbiorców do zapoznania się i pogłębienia wiedzy na temat ludzi chorujących na nowotwory krwi, a Weronika Musiał (ASP Łódź) przełożyła osobistą interpretację doświadczeń, bodźców i wspomnień zebranych podczas eksploracji budynków brutalistycznych na kolekcję ubrań, badając za ich pomocą relacje między architekturą a modą. Ilustrowaną książkę, mającą na celu uświadomienie czytelnika w temacie animalistycznej eksploatacji, która na przestrzeni wieków znalazła swe usprawiedliwienie w wszechobecnym antropocentryzmie, zaproponowała Małgorzata Mazur (ASP Wrocław), zaś Renata Ramola-Piórkowska (AS Szczecin) w swoim dyplomie pokazuje szczególny eksperyment mający na celu zbudowanie więzi i wzajemnych relacji. Trzon pracy stanowi instalacja składająca się z 19 obiektów przestrzennych formą nawiązujących do koronkowych serwetek.

Język przyszłości.

Designerzy i designerki mają duży wgląd w świat cyfrowy i stąd dyplomy, które rozwiązują problemy świata wirtualnego. Mohammadali Sharifian Dorcheh (ASP Katowice) zaprojektował usługę online, mająca zachęcać projektantów UI/UX do zrównoważonych zachowań i rozwiązań. Inną propozycją jest autorski krój pisma Marii Jarzyny (ASP Katowice) – Amelot, będący dwuskryptową rodziną krojów pisma dedykowaną wnikliwemu czytaniu na ekranach w trybie dark mode.

Język obserwacji

Zofia Wawrzyniak (UAP Poznań) zachęca dzieci do regularnej aktywności w ramach domowej terapii widzenia. Zaprojektowany przez nią zestaw ćwiczeń przybiera formę gry, dzięki czemu ich wykonywanie może być zabawą. Z kolei Kornelia Biały (AS Szczecin) stworzyła nowy rodzaj pacjenta przyszłości oraz sposoby prowadzenia obserwacji, udokumentowanych za pomocą środków wizualnych. Wszystko odbywa się za pomocą formy przestrzennej umożliwiającej interakcję z odbiorcą za pomocą „pompki” wyprowadzonej na zewnątrz rzeźby, publikacji artystycznej i filmu.

Z uwagi na różnorodność poruszanych tematów i wieloaspektowość ich ujmowania konkurs i wystawa Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych, Design 32 są doskonałą platformą do dyskusji nie tylko nad zmieniającymi się tendencjami w projektowaniu – nowościami i urozmaiceniami, ale przede wszystkim do zapoznania się z samymi sposobami mówienia o designie – językami, które opowiadają i sukcesywnie tworzą jego odrębną historię.
Mecenasi wystawy