Wystawa końcoworoczna studentów ASP – Katedra wzornictwa

13 Czerwca, godz. 17.00
Rondo Sztuki

Piątek, godz. 17.00

Rondo Sztuki:

Wystawa końcoworoczna studentów ASP – Katedra wzornictwa

To druga wystawa końcoworoczna Kierunku Wzornictwo Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zaprezentowana w Rondzie Sztuki w Katowicach.Na wystawie zaprezentowane zostaną wyróżniające się prace studentów wzornictwa przemysło­wego zrealizowane w roku akademickim 2007/2008. Ogromny wysiłek studentów i pedagogów włożony w realizację projektów nie powinien być marnowany. Chcielibyśmy aby publiczna prezentacja dobrze służyła promocji najzdolniejszych studentów oraz absolwentów i sprzyjała rozwojowi ich ka­riery zawodowej.

Andrzej Sobaś