POST GROWTH / PO WZROŚCIE

od 22 września do 19 listopada
Rondo Sztuki

Wystawa autorstwa kolektywu artystycznego DISNOVATION.ORG wernisaż: 30.09 godz. 18.00  w Rondzie Sztuki.

POST GROWTH jest zaproszeniem do przyglądania się naszej wspólnej przyszłości. Wydarzenie – wystawa stanie się jednocześnie pretekstem do refleksji nad przyszłością i laboratorium, w którym podejmowane są pytania takie jak: Jak długo możemy kontynuować wzrost gospodarczy? Jakie czynniki ideologiczne, społeczne i biofizyczne wywołują obecne kryzysy środowiskowe? Jakie działania są dostępne dla transformacyjnych praktyk i wyobrażeń, aby zapobiec załamaniu ekosystemu na dużą skalę?

_______________________
Wystawa POST GROWTH jest częścią projektu NEST (https://www.nestproject.eu/) realizowanego w ramach programu EU Horizon 2020 i wnosi świeże spojrzenie na problem ZASOBÓW w kontekście TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ.

Wystawa we współpracy z Uniwersytetem Śląskim

Projekt otrzymał finansowanie ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101007915 w ramach działania Maria Skłodowska-Curie) // Projekt współfinansowany ze środków programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane” w latach 2021-2024, umowa nr 5196/H2020/2021/2.