Noc Galerii w Rondzie Sztuki

29 września
Rondo Sztuki

W trakcie Nocy Galerii nasze wystawy będzie można zobaczyć do godz. 24.00.

Zapraszamy na oprowadzanie i rozmowę z osobami tworzącymi kolektyw DISNOVATION.ORG od godz. 20.00!

BIOS (PL)

MARIA ROSZKOWSKA [PL/FR] jest artystką, projektantką i inicjatorką grupy artystycznej DISNOVATION.ORG wraz z Nicolasem Maigretem. Jej praca bada relacje między ludźmi a nowoczesną technologią poprzez naświetlanie alternatywnych form i praktyk pojawiających się na peryferiach głównego nurtu dyskursów o innowacjach technologicznych. Od 2010 roku prowadziła projekty badawcze w EnsadLab Paris, gdzie koordynowała i zaprojektowała Don't Brand My Public Space!, krytyczne badanie dotyczące kwestii stosowania przez miasta strategii brandingowych. Jest laureatką grantu Design Trust 2018 (Hongkong) na badania nad chińską kulturą shanzhai.

NICOLAS MAIGRET [FR] jest artystą, kuratorem i edukatorem. Ujawnia wewnętrzne działanie mediów poprzez badanie ich dysfunkcji, ograniczeń i progów awarii, które przekształca w wciągające, niejednoznaczne i krytyczne dzieła sztuki. Zainicjował DISNOVATION.ORG, grupę artystyczną, której celem jest kwestionowanie narracji na temat innowacji technologicznych. Wykłada w Parsons Paris i rozwija badania nad technologicznymi "czarnymi skrzynkami" we współpracy z V2_Rotterdam i UCL Louvain. Wraz z Marią Roszkowską współredagował The Pirate Book, antologię poświęconą piractwu medialnemu.

BARUCH GOTTLIEB [CA/DE] jest artystą, badaczem i kuratorem. Obecnie wykłada filozofię sztuki cyfrowej na Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Berlinie oraz epistemologię danych na Uniwersytecie Technicznym w Brandenburgii. Jest członkiem kolektywów artystycznych Telekommunisten, DISNOVATION.ORG oraz Arts & Economic Group. Jest autorem książek A Political Economy of the Smallest Things (ATROPOS 2016) i Digital Materialism (Emerald 201).

To świetna okazja do bliższego poznania wystawy POST GROWTH przed oficjalnym otwarciem.


Oprócz tego w Galerii+ zachęcamy do zapoznania się z twórczością osób reprezentującymi nowe spojrzenie w polskiej sztuce na wystawie HOW TO DISAPPEAR COMPLETELY.
wydarzenie odbywa się w ramach IX Katowickiej Nocy Galerii organizowanej przez Katowice Miasto Ogrodów

https://miasto-ogrodow.eu/strona/noc_k_2023/mid/867
_______________________
Wystawa POST GROWTH jest częścią projektu NEST (https://www.nestproject.eu/) realizowanego w ramach programu EU Horizon 2020 i wnosi świeże spojrzenie na problem ZASOBÓW w kontekście TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ.

Wystawa we współpracy z Uniwersytetem Śląskim

Projekt otrzymał finansowanie ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101007915 w ramach działania Maria Skłodowska-Curie) // Projekt współfinansowany ze środków programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane” w latach 2021-2024, umowa nr 5196/H2020/2021/2.