Granica II

od 10 listopada do 10 grudnia
Rondo Sztuki

Otwarcie: godz. 18.00 w Galerii +

Granica II jest drugą odsłoną zrealizowanego w 2011 roku projektu Granica, w którym udział biorą osoby wykładające i studiujące na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i Uniwersytecie im. Tomasza Baty w Zlinie.

Projekt jest próbą artystycznej interpretacji idei granicy, wykonaną w obszarze medium fotografii, zarówno dokumentalnej jak i kreacyjnej. Poczynając od konotacji granicy jako umownej linii oddzielającej państwa, systemy polityczne i gospodarcze, po inne jej aspekty (w tym: mentalne, kulturowe, społeczne) mające swe odzwierciedlenie we współczesności.

Podczas gdy założenia projektu Granica (2011) przywoływały między innymi eksplorację tematu integracji europejskiej, to prezentowane w ramach Granicy II obrazy fotograficzne stanowią aktualny komentarz do zagadnień związanych z pojęciem granicy, dosłownej i metaforycznej.

Zespół kuratorski: Jan Jindra (UTB Zlin),
Anna Lorenc (ASP Katowice),
Piotr Muschalik (ASP Katowice)

Osoby artystyczne: Julia Duda, Amelia Dziedzic, Aleksandra Gigiel, Viktória Hegedüšová, Kristína Kiliková, Barbara Klus, Kristína Kordiaková, Barbara Kubska, Anna Lorenc, Emma Lukášová, Elizaveta Marchkova, Martin Matula, Piotr Muschalik, Michal Paraska, Viktor Pľuchta, Anka Sielska, Evžen Sobek, Hanna Steciuk, Mojmír Ševčík, Jaroslav Prokop, Luisa Prokopová, Jan Vitha, Agnieszka Żerdzińska