ROZBIEG 2.0 OPEN CALL

zgłoszenia do 10 marca
Rondo Sztuki

Organizowana przez ASP w Katowicach, ASP w Krakowie i BWA w Tarnowie trwająca trzy dni seria spotkań młodych twórców i twórczyń z regionu Górnego Śląska i Małopolski z działającymi na ogólnopolskiej i międzynarodowej scenie, kurator(k)ami i galerzyst(k)ami. Jej celem jest inicjowanie długofalowej promocji sztuki młodego pokolenia w oparciu o sieć kontaktów wartościowych dla przyszłej współpracy.

Spotkania, które odbędą się w terminie 17.05-19.05.2024r. będą okazją nie tylko do poznania praktyk młodych artystów i artystek, jak i zachętą do dyskusji o modelach i strategiach pracy z twórcami wkraczającymi dopiero w obieg sztuki. Na plenerowy i dynamiczny charakter projektu Rozbieg złożą się wizyty w galeriach i niezależnych przestrzeniach wystawienniczych w Katowicach, Krakowie i Tarnowie, co umożliwi uczestnikom rozpoznanie lokalnych kontekstów.

Długofalowym skutkiem projektu będzie realna sieć kontaktów między młodymi artyst(k)ami a kurator(k)ami zbudowana w oparciu o spotkania rozpisane na trzy dni spędzone w podróży między Katowicami, Krakowem a Tarnowem, na nieformalnych rozmowach, zwiedzaniu wystaw, dyskusjach, a także wspólnym przyglądaniu się własnej aktywności twórczej i dzieleniu się (oficjalnie i nieoficjalnie) refleksjami na jej temat.

Projekt podzielony będzie na sesje zamknięte - prezentacje dzieł wybranych twórców i projektów kuratorskich odbywające się w wybranych instytucjach wystawienniczych, jak i wydarzenia otwarte dla publiczności, w tym: dyskusje panelowe (m.in. o systemach wsparcia i promocji dostępnych w uczelniach wyższych, stypendiach miejskich, modelach rezydencji artystycznych, praktykach kuratorskich czy międzynarodowych konkursach dla twórców i twórczyń) i wykłady specjalne.

Zakładany jest udział 36 uczestników w tym: 20 artystów/artystek - studenci czwartego i piątego roku studiów magisterskich uczelni artystycznych, bądź absolwenci posiadający dyplom wyższej uczelni artystycznej lub innej uczelni oferującej naukę w ramach kierunków artystycznych, urodzeni na Górnym Śląsku albo w Małopolsce, bądź identyfikujący się w swojej twórczości z regionem Górnego Śląska lub Małopolski i 16 kuratorów i kuratorek z Polski i zagranicy zainteresowanych współpracą z młodymi twórcami.

Warunki uczestnictwa:
Przesłanie do dnia 10.03.2024 roku na adres: rozbieg@gazeta.pl pliku w formacie pdf. zawierającego następujące elementy:

1. imię, nazwisko
2. miejsce i data urodzenia
3. wykształcenie
4. lista wystaw, nagród, stypendiów
5. portfolio i artist statement
6. list motywacyjny z odpowiedziami na pytania:
• W jaki sposób czujesz się związany/związana z regionem Śląska bądź Małopolski?
• Z którym kuratorem/kuratorką z listy zaproszonych gości chciałbyś/chciałabyś współpracować i dlaczego?
• Nad jakim projektem teraz pracujesz?

Termin nadsyłnia zgłoszeń 10.03.2024

Kuratorzy i kuratorki biorący udział w Rozbiegu 2.0:
Piotr Sikora, Meet Factory (Praga)
Kamil Kuitkowski, Cricoteca (Kraków)
Magdalena Kreis, Nowy Złoty (Wrocław)
Szymon Maliborski, MSN (Warszawa)
Emilia Orzechowska, Galeria EL (Elbląg/Gdańsk)
Jakub Adamec, Plato (Ostrava)
Agnieszka Dela-Kropiowska, Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu (Opole)
Przemek Sowiński, Łęctwo (Poznań)
Kasia Sobczak, Goyki 3 (Sopot)
Patrick Komorowski, Pola Magnetyczne (Warszawa)
Organizatorzy: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych im J. Matejki w Krakowie, BWA w Tarnowie

Zespół kuratorów i kuratorek zastrzega sobie prawo do wyboru 20 osób spośród nadesłanych zgłoszeń. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30.03.2024