DESIGN 32

od 27 marca do 21 kwietnia
Rondo Sztuki

Obrady jury: 26.03 godz. 10.00
Otwarcie wystawy: 27.03 godz. 13.00

Design 32 stanowi przegląd tego, co najciekawsze w polskim młodym projektowaniu nauczanym w ośmiu publicznych uczelniach artystycznych w Polsce. Każda z nich ma inny program kształcenia, co przekłada się na szerokie spektrum tematów i wielotorowość myśli projektowej oraz bogactwo form. Jednocześnie konkurs i wystawa Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych pokazuje specyficzny język młodego designu. Język będący wypadkową odmiennych charakterów uczestników oraz ich sposobów postrzegania świata, język, w którym funkcjonalność przeplata się z estetyką, a poczucie humoru pozwala odczarować często trudne tematy. Design 32 co roku bada puls młodego projektowania, ,,wyłapuje’’ tendencje i trendy oraz daje szansę na pokazanie się mocnym osobowościom.

We wszystkich edycjach zgłoszone dyplomy staramy się łączyć w pewne grupy tematyczne, chcąc tak naprawdę stworzyć swego rodzaju mapę pozwalającą rozpoznać to, co w danym momencie interesuje młodych projektantów, co wydaje im się godne refleksji i przekształcenia tego w konkretny produkt lub określoną koncepcję. Każda odsłona przeglądu, a tym samym każdy zestaw prac zawsze budzi różnego rodzaju emocje i co ważne pokazuje mocno aktywną stronę designu – projektowania wyczulonego na nawet najdrobniejsze zmiany i odchylenia.

Oczywiście przedmiotem rozważań dyplomantów nie zawsze są tematy nowe. Bardzo często pojawiają się te, które urosły do rangi problemów, które wciąż próbujemy oswoić. Projektanci wskazują tu gotowe rozwiązania bądź koncepcje umożliwiające ich znalezienie. Każda odsłona Design 32 jest więc swego rodzaju opowieścią – narracją stworzoną na podstawie różnych koncepcji i odmiennych spojrzeń na dany temat – wreszcie napisaną przy pomocy odrębnego języka.
Mecenasi wystawy