AGRAFA

od 26 kwietnia do 25 maja
Rondo Sztuki

Od 26 kwietnia

Międzynarodowy studencki projektowy przegląd konkursowy AGRAFA istnieje od ponad 30 lat jako wszechstronna platforma prezentująca najnowsze osiągnięcia w dziedzinie projektowania graficznego. Początkowo, prace studenckie były oceniane w różnych kategoriach, takich jak animacja, identyfikacja wizualna, informacja wizualna, grafika edytorska, krój pisma, oraz strony internetowe, aplikacje i publikacje cyfrowe.

W 2022 roku przegląd poszerzył swoje horyzonty, obejmując szeroko pojęte obszary projektowania, takie jak projektowanie produktu, interakcji czy usług.

W edycji 2024 roku, nazwa „Konkurs” zostaje zastąpiona terminem „Przegląd”. Naszym celem jest przegląd programów kształcenia, popularyzacja i dzielenie się wiedzą. Dlatego w tym roku dopuszczamy do przeglądu zarówno prace semestralne studentów, jak i programy kształcenia pracowni projektowych. Mając na względzie powyższe cele wyłączamy z przeglądu prace dyplomowe. Wróciliśmy również do pierwotnej formuły przeglądu, umożliwiając prezentację Przedmiotów i Pracowni.