Czwarta Przyroda: Ekosystem Zaradności

od 17 maja do 21 lipca
Galeria+

Artystki: Weronika Król, Ola Nenko, Ola Sikora, Paulina Winiarska
Kurator: Adrian Chorębała.

17.05 -21.07.2024
Otwarcie: 17.05 godz. 18.00
Galeria +
Sponsor wystawy: BPSC

Czwarta Przyroda jest wystawą-laboratorium.
Cztery zaproszone artystki: Weronika Król, Ola Nenko, Ola Sikora i Paulina Winiarska, eksplorują temat przyrody, która potrafi walczyć (współistnieć pomimo) z działaniami człowieka i dzięki temu uczy nas przetrwania w późnym Antropocenie.

„Czwarte przyroda” jest więc eksperymentem poznawczym i badawczym, procesem, którego różne etapy będziemy mogli zaobserwować w trakcie trwania wystawy. Niektóre z obiektów pokażą efekt kilkuletnich obserwacji, inne będą skończonymi instalacjami wykorzystującymi mechanizmy działające w przyrodzie, a znajdą się też prace w trakcie procesu kreacji, których efekt po raz pierwszy w galerii. Wystawa będzie wariacją na temat sukcesji ekologicznej. Jak tłumaczy specjalista do czwartej przyrody, architekt krajobrazu Kasper Jakubowski: „Sukcesja ekologiczna to słowo klucz do zrozumienia krajobrazów czwartej przyrody. To krajobrazy ewoluujące, które adaptują się do nowych warunków klimatycznych. Sukcesja oznacza następstwo, przyroda ma szereg mechanizmów, żeby adaptować zniszczone tereny, zanieczyszczone gleby czy beton.” Te procesy zostaną poddane artystycznej interpretacji by na styku wyobraźni, nauki i przyrody powstały nowe byty o tożsamości ludzko-roślinnej.

Artystki badają rośliny inwazyjne, metalofity, pasożyty, ptaki oraz uniwersum grzybów i inne zjawiska, które rezonują na wielu poziomach starając się odpowiedzieć na pytania z zakresu kryzysu ekologicznego, ale także współczesnego przesilenia estetytyczno-etycznego. Program aktywności wokół wystawy ogłosimy 17 maja!