Dyplomy 2008

8 Lipca
Rondo Sztuki

Aleksandra Kaleta
Promotor: prof. Zbigniew Blukacz

Główny dyplom Aleksandry Kalety to monumentalny cykl fresków na oddziale ratowniczym Kliniki Dziecięcej w Ligocie. Z pozoru proste motywy zwierzęce i roślinne, a jednak swoją intensywnością i witalnością pochłaniają teren szpitala i tworzą magiczną krainę piękna i życia, która ma tu szczególne znaczenie symboliczne i terapeutyczne dla młodych pacjentów i ich rodzin. Ola ani na chwilę jednak nie popada w banał, malowidło nic nie traci na swojej artystycznej klasie. Naturalnym uzupełnieniem tego pełnego życia muralu jest cykl portretów osób najbliższych autorce. Obrazy te są zarówno barwne i piękne, co osobiste i bardzo współczesne w formie.

Data obrony: 8 lipca (wtorek) godz.9.30 SZPITAL, godz. 10.00
Miejsce: Galeria Rondo Sztuki

Marcelina Rydelek
Promotor: prof. Antoni Cygan
Magiczność i pustka nocy otulającej ciemnością, na której tle każde światło ma szczególne znaczenie, to ogólnie rzecz biorąc temat i treść obrazów i instalacji Marceliny Rydelek. Cechuje je wyrafinowanie w formie i mnogość odniesień i tropów. Zaprezentowany zostanie także cykl intrygujących plakatów, przeważnie o wymowie ekologicznej i antywojennej (Marcelina brała udział i była laureatką w kilkunastu festiwalach plakatu w kraju i na świecie). Plakaty uzupełniają się doskonale z malarstwem i pokazują nietuzinkowy talent i bardzo już określoną, mocną, artystyczną osobowość.

Data obrony: 8 lipca (wtorek) godz.11.30
Miejsce: Galeria Rondo Sztuki


Agnieszka Łapka
Promotor: prof. Zbigniew Blukacz

„Obrazy w tonacji bluesa” Agnieszki Łapki to cykl znanych mieszkańcom Śląska pejzaży i fragmentów codzienności Katowic. Dostrzeżone one zostały z nowej perspektywy, ujęte w formę monochromatycznych (wielostopniowa skala szarości, czerni i brązów), a jednocześnie skrzących się światłem, lirycznych, czy wręcz onirycznych prac olejnych, poetyckich i uniwersalnych w wyrazie. Autorka, „prywatnie” jedna z najlepszych polskich wokalistek bluesowych młodego pokolenia pokazuje również serie wysmakowanych autorskich plakatów opartych na czarnobiałym rysunku i podszytych specyficznym klimatem i absurdalnym humorem (niekiedy rodem z Rolanda Topora).

Data obrony: 8 lipca (wtorek) godz.12.30
Miejsce: Galeria Rondo Sztuki


Ewa Nowińska
Promotor: prof. Zbigniew Blukacz

Ewa Nowińska pokazuje obrazy inspirowane pejzażem Irlandii, gdzie często przebywa. Nie jest to proste, bezpośrednie nawiązanie, lecz bardzo twórcza transpozycja. Powstały kompozycje o bogatej, zróżnicowanej strukturze opartej na kontrastach chropowatych, surowych faktur i przezroczystych powierzchni, które wprowadzają nas w ten obszar natury, gdzie człowiek zadaje sobie podstawowe pytania o istotę wolności i gdzie szuka absolutu. Połączenie tych obrazów z monumentalnym rysunkiem zagubionych w pustej przestrzeni ludzkich postaci, czy raczej ich archetypów, porusza podstawowy, aczkolwiek dzisiaj niezbyt modny temat symbiozy człowieka i natury.

Data obrony: 8 lipca (wtorek) godz.13.30
Miejsce: Galeria Rondo Sztuki


Katarzyna Kania
Promotor: prof. Kazimierz Cieślik

Tematem jej pracy dyplomowej jest wampiryzm. Autorka podejmuje wybory estetyczne (bardziej interpretacyjne niż ilustracyjne) ograniczając się do kreowania sceny na podobieństwo scenografii w teatrze, nie wpuszczając jednak na nią aktorów. W efekcie powstają osiowe, symetryczne obrazy wnętrz, o niemal sakralnym wyrazie, wzbogacane siatką spowijających je form o organicznym rodowodzie. Osiową kompozycję mają też jej prace graficzne. Tym razem ta kompozycyjna ostentacja ma na celu upodobnienie tego zestawu do talii kart.

Data obrony: 8 lipca (wtorek) godz.15.30
Miejsce: Galeria +


Erwina Ziomkowska
Promotor: prof. Kazimierz Cieślik

„The Game Of Life” autorstwa Erwiny Ziomkowskiej, stanowi ogólną bazę dla mniejszych projektów, które powstawały w jej ramach. Oparta jest ona na wieloznaczności. Na pracę dyplomową składają się części: malarska oraz rysunkowa. Każda z nich jest opatrzona dodatkowym tytułem i podkreśla wybrany aspekt, oparty o główne zasady projektu. Wszystkie prace stanowią interpretację skojarzeń z ludzką egzystencją, czasem, przemianą, poszukiwaniem sensu życia, czy też relacji miedzy przypadkiem, a predestynacją. Praca ta oparta jest na wieloznaczności.

Data obrony: 8 lipca (wtorek) godz.16.30
Miejsce: Galeria Rondo SztukiEwelina Tabor
Promotor: dr Lesław Tetla

„Autoportret” – cykl obrazów- technika mieszana. Każda z prac to rodzaj swobodnej „projekcji” form. Obraz jest przestrzenią w której Ewelina przywołuje osoby i formy dla niej ważne. Niektóre sprawiają wrażenie wydobytych z zakamarków pamięci, inne bardziej aktualne, jakby wyjęte z otaczającej rzeczywistości, jeszcze inne to formy ze świata wirtualnego- abstrakcyjny kod.
Formy te stanowią swoisty autoportret autorki. Jednocześnie, poprzez „dziwne”, zaskakujące zestawienia nabierają nowych znaczeń. Składają się na surrealistyczną opowieść, której jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia oglądającego.

Dyplom dodatkowy:
„Informacje” – projektowanie książki i ilustracji
Promotor dyplomu dodatkowego: adj Marian Słowicki

Data obrony: 8 lipca (wtorek) godz.17.30
Miejsce: Galeria Rondo Sztuki

Harmonogram

Malarstwo – wtorek / 08.07 / galeria na dole; galeria rondo +

1.Aleksandra Kaleta 9.30 SZPITAL + 10.30 Rondo
2.Marcelina Rydelek – 11.30 / 4 obrazy, instalacja, aneks: 10 plakatów / - galeria na dole/
3.Agnieszka Łapka - 12.30 - / obrazy + plakaty / - galeria na dole
4.Ewa Nowińska – 13.30 / obrazy + rysunek / - galeria na dole
14.30 - Przerwa obiadowa
5.Katarzyna Kania – 15.30 /rondo +/
6.Erwina Ziomkowska – 16.30 /galeria na dole/
7.Ewelina Tabor – 17.30 /galeria na dole/