Dyplomy 2008

9 Lipca
Rondo Sztuki

Natalia Armata
Promotor: prof. Marian Oslislo

Natalia Armata w języku multimediów realizuje wizualny poemat o mieście Katowice. Jej film to seria przenikających się i nakładających na siebie obrazów, gry świateł, rytmów urbanistycznych, rejestrowanych w różnych porach dnia i nocy. To intrygująca opowieść o stolicy Górnego Śląska, idealnie dopowiedziana muzyką stworzoną przez holenderskiego kompozytora specjalnie na potrzeby projektu Natalii. Po obejrzeniu tego filmu wiemy już dokładnie, dlaczego Katowice są piękne!


Data obrony: 9 lipca (środa) godz. 10.00
Miejsce: Galeria +

Aleksanda Rudlicka
Promotor: prof. Marian Oslislo


Saga rodzinna osnuta na opowieściach wujów, cioć i seniorów rodu. Pierwszy film z cyklu, pt. Hiwlotyna, opowiadał o języku stworzonym dla wewnętrznego użytku czterech braci po to, aby nie mogli być zrozumiani przez własnych rodziców. Z założenia jego brzmienie miało być gardłowe, chropowate, możliwie jak najbrzydsze, w odwecie za to, że rodzice w sprawach nie przeznaczonych dla uszu młodzieży używali języka francuskiego, którego bracia nie znali. Film powstał jeszcze w czasie, kiedy autorka była na trzecim roku i był impulsem do zrealizowania dalszych opowieści w języku multimediów.

Data obrony: 9 lipca (środa) godz. 11.00
Miejsce: Galeria +


Zbigniew Flakus
Promotor: prof. Bogdan Król

„Two Active Brains"- „Dwa czynne mózgi" to para kreatywnych ludzi, których realizacje i dokonania graficzne prezentuje Zbyszek Flakus w swojej pracy dyplomowej. Oczywiście jest to również forma autopromocji gdyż jednym z tych czynnych mózgów jest sam autor. Przewrotność tej nazwy jednak tu się nie kończy, drugim czynnym i kreatywnym mózgiem w prezentowanym dyplomie jest jego partnerka, czynna również życiowo. Jednak osobisty wyraz całej pracy dyplomowej Zbyszka Falkusa odnosi się przede wszystkim do przedstawienia swoich nieograniczonych możliwości kreacji obrazu, animacji i dźwięku.

Data obrony: 9 lipca (środa) godz. 12.00
Miejsce: Galeria +


Justyna Rybak
Promotor: prof. Tomasz Jura

Re_wizja jest obrazową formą refleksji nad zjawiskiem mediów. Świat mediów utożsamiamy najczęściej z obecnością nośników przekazów medialnych, w istocie świat mediów przejawia się w projekcji treści wyświetlanych naszym umysłom. Media jak anteny nadawcze skierowane są w wirtualną przestrzeń świadomości społecznej, w której ukonstytuowana jest obecność człowieka. Świadomość społeczna jest naszym środowiskiem jak woda i powietrze. Stała się również środowiskiem dla mediów. Używam projekcji multimedialnej dla zobrazowania tego procesu nakładam zapisy fotograficzne na realne postaci i gesty, wyodrębniam i ponownie składam elementy obrazowe, prześwietlam ułożone w sens zdania aby wyodrębnić z nich nowe treści rewiduję.

Data obrony: 9 lipca (środa) godz. 13.00
Miejsce: Galeria Rondo SztukiZofia Przybylska
Promotor: prof. Marian OslisloZosia Przybylska prezentuje materiały promocyjne (plakaty, ulotki) do Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej organizowanych przez Śląski Teatr Tańca z Bytomia. Swoje realizacje oparła na wlasnych fotografiach tancerzy. Dynamika kompozycji, układy typograficzne, ekspresja gestu ludzkiego ciala mają dopełniać warstwę informacyjną projektu.

Data obrony: 9 lipca (środa) godz. 15.00
Miejsce: Galeria Rondo Sztuki


Jakub Cikała

Jakub Cikała jest autorem pomysłu na przedsiębiorstwa zajmujące się elementami wystroju wnętrz. Projekt rozpoczął się od linii produktów dotyczących szeroko rozumianej dekoracji ściany, obecnie obszar projektowy rozrasta się w stronę innych obiektów. W ramach pracy dyplomowej Jakub zaprezentuje IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ, którą stworzył dla firmy, a także AKCYDENSY, MATERIAŁY PROMOCYJNE, PREZENTACJĘ INTERNETOWĄ. Można będzie także przykłady gotowych dekoracji i pomysły na następne.


Promotor: prof. Marian Oslislo
Data obrony: Data obrony: 9 lipca (środa) godz. 16.00
Miejsce: Galeria Rondo Sztuki


Dorota Gabriel
Promotor: prof. Marian Oslislo

projekty wizualnych komunikatów z przeznaczeniem na wyświetlacz telefonu komórkowego: wygaszacze ekranu, animacje. Tematyka społeczna, zapożyczona z dziedziny częściej przypisywanej plakatowi: tolerancja, aborcja. problemy socjologiczne. ale z wykorzystaniem nowych mediów. Również plakatowe narzędzia wizualne: skrót myślowy i syntetyczna forma, wzbogacone jednak o element ruchu. Stosunkowo nowa, coraz częściej używana forma działania propagandowego.

Data obrony: 9 lipca (środa) godz. 17.00
Miejsce: Galeria Rondo Sztuki

Anna Trojanowska
Promotor: prof. Roman Kalarus
Katedra: Projektowanie graficzne

Seria prostych, syntetycznych plakatów o lapidarnej metaforze, traktujących o problemach współczesnego świata: choroby cywilizacyjne, samotność, zagrożenia płynące z internetu.

Data obrony: 9 lipca (środa) godz. 18.00
Miejsce: Galeria Rondo Sztuki

Projektowanie Graficzne – środa / 09.07 / galeria na dole; galeria rondo +
1.Natalia Armata – 10.00 / galeria rondo+; video /
2.Aleksandra Rudlicka –11.00 / galeria rondo+; video /
3.Zbigniew Flakus – 12.00 / galeria rondo+; multimedia /
4.Justyna Rybak– 13.00 / galeria dolna /
14.00 przerwa obiadowa
5.Zofia Przybylska – 15.00 / galeria dolna /
6.Jakub Cikała 16.00 /galeria dolna/
7.Dorota Gabriel 17.00 /galeria dolna/
8.Anna Trojanowska 18.00 /galeria dolna/