Dyplomy 2008

10 Lipca
Rondo Sztuki

Anna Kuźmińska
Promotor: Prof. Stanisław Kluska
Katedra: Grafika

„Forma” jest cyklem graficznym wykonanym głównie w technice odprysku, dodatkowo użyte zostały techniki: miękki werniks, sucha igła oraz akwatinta. Inspiracją do powstania „Formy” stało się martwe zwierzę. Główną ideą tego cyklu jest stworzenie nowej formy graficznej w oparciu o już istniejącą formę, zawierającą pewien ukryty sens. Inspiracja dekonstrukcją formy jaką jest martwa tkanka staje się napędem do konstrukcji nowej formy wyrażającej jednak ten ukryty pierwotny sens. W tym wypadku forma graficzna staje się pomnikiem, zakończeniem transformacji – drogi od przedstawienia rzeczy widzianej do przedstawienia rzeczy zrozumianej. Jest to podniesienie rangi jej martwej postaci do rangi formy graficznej, która w dziele ma szansę sięgnąć sacrum.


Data Obrony: 10 lipca (czwartek) godz. 10.00
Miejsce: Galeria Rondo Sztuki
Karolina Niedzielska
Promotor: prof. Adam Romaniuk

Karolina Niedzielska, to graficzny dizajner, perfekcyjnie operujący rastrami, tworzącymi plamę, punkt, gest, linię. Do dyplomu z grafiki przygotowała cykl grafik, zatytułowany: “poniżej pasa”, prezentowny już w Youngs Gallery w Warszawie.
“Tytuł i cykl ma być prowokujący i zaskakujący, jednocześnie bardzo odległy od najprostszych skojarzeń. Ma on pozwolić podejrzeć, jak wiele dzieje się w tym świecie "poniżej": swobody, fantazji, kolorów, materii, ale i kokieterii, powabu, a nawet perwersji - nie odwołującej się do epatowania narządami płciowymi czy wyświechtanymi symbolami. Ma nawiązać do drobnych gestów jak ułożenie nóg, ustawienie stóp czy nawet sposobu noszenia i rodzaju butów. Tu na pierwszy plan wychodzi obcas, stopa i to one stwarzają ten zamknięty świat, któremu inne elementy ciała nie są wcale potrzebne.”- Karol Zapart


Data Obrony: 10 lipca (czwartek) godz. 11.00
Miejsce: Galeria Rondo SztukiSzymon Prandzioch
Promotor: Prof. Stanisław Kluska
Katedra: Grafika

Graficzne realizacje Szymona Prandziocha dowodzą talentu, oryginalnej osobowości, ale przede wszystkim konsekwencji i determinacji w zmaganiach z warsztatem i materią grafiki. Skupienie, głęboka wrażliwość Szymona pozwala mu śledzić w pozornie obojętnych przedmiotach i obiektach – ślady ludzkiego losu. Powściągliwość i prostota jego realizacji wzmacnia jednocześnie ich siłę oddziaływania, pozbawioną patosu i pretensjonalności.

Data Obrony: 10 lipca (czwartek) godz. 12.00
Miejsce: Galeria +Elżbieta Tobór
Promotor: Prof. Jan Szmatloch

Dotychczasowe doświadczenia i dokonania Elżbiety Tabór zarysowały interesujący portret autorki. Są to ekspresyjne w wyrazie i zrealizowane w tradycyjnych technikach grafiki. Nieustannie zdają się potwierdzać to, co determinuje jej graficzne doświadczenie: malarska wrażliwość i intuicja.

Data Obrony: 10 lipca (czwartek) godz. 13.00
Miejsce: Galeria Rondo SztukiMilena Michałowska
Promotor: adj. dr Dariusz Gajewskd

Prace Mileny Michałowskiej łączą w sobie elementy abstrakcyjnego gestu rysunku i pisania w bardzo osobistej wypowiedzi. Artystka jest nadzwyczajnie wrażliwa na kolor, dzięki czemu jej grafiki i obrazy są bardzo wymowne, tworząc oryginalny styl, wynikający z wrażliwego i intuicyjnego sposobu pracy nad dziełem.

Data Obrony: 10 lipca (czwartek) godz. 15.00
Miejsce: Galeria Rondo SztukiAnna Szpakowicz
Promotor: Prof. Jan Szmatloch

Grafiki Anny Szpakowicz utrwalają zarówno ekspresję szlachetnych materii jak i porządek form i prostych podziałów przestrzennych. Przestrzeń ta, inspirowana pejzażem, przywołuje realne choć niejednoznaczne skojarzenia. To przestrzeń niezwykle osobista. Niczym otwarta koperta i wyzierający z niej prywatny list. Powracające w niej motywy, stają się pretekstem do dalszych przetworzeń inspirowanych nieustannie nowym doświadczeniem wklęsłodrukowych „śladów”.

Data Obrony: 10 lipca (czwartek) godz. 16.00
Miejsce: Galeria Rondo Sztuki


Alicja Komraus
Promotor: Prof. Jan Szmatloch

Ala Komraus poszukując własnego graficznego języka, nieustannie wzbogaca swój warsztat. Łączy klasyczne suchoigłowe ślady z obrazem uzyskanym dzięki serigraficznym zabiegom. Materia jej nowych grafik, coraz gęstsza w kolejnych rozwiązaniach zderza ekspresyjnie cięty igłą rysunek ze strukturą fotograficznego ziarna. Artystka wydobywa tym samym pulsujące w jej pracach światło, które przenika multiplikowaną przestrzeń graficznych kompozycji.

Data Obrony: 10 lipca (czwartek) godz. 17.00
Miejsce: Galeria Rondo SztukiBartłomiej Bachniak
Promotor: prof. Mariusz Pałka

Praca dyplomowa Bartłomieja Bachniaka pt. „Defragmentacje” składa się z 12 linorytów. Będą to portrety czterech osób, każda sportretowana na trzy różne sposoby. Portrety będą się różnić tym, że każda odbitka powstanie po różnym położeniu matrycy. Oprócz tego planuje zaprezentować 6 instalacji, a dokładnie kompozycji ułożonych w trójwymiarze na spienionych płytach PCV.

Data Obrony: 10 lipca (czwartek) godz. 18.00
Miejsce: Galeria Rondo Sztuki

Grafika - czwartek / 10.07 / galeria na dole; galeria rondo +

1.Anna Kuźmińska – 10.00 / galeria na dole /
2.Karolina Niedzielska – 11.00 / galeria na dole /
3.Szymon Prandzioch – 12.00 / galeria rondo + /
4.Elżbieta Tobór – 13.00 / galeria na dole /
14.00 – przerwa obiadowa
5.Milena Michałowska – 15.00 / galeria na dole /
6.Anna Szpakowicz – 16.00 / galeria na dole /
7.Alicja Komraus - 17.00 / galeria na dole /
8.BArtłomiej Bachniak – 18.00 /galeria na dole/